Vítejte v potápění s obohaceným vzduchem! Kurz Potápění s obohaceným vzduchem je jedním z nejoblíbenějších specializovaných PADI kurzů a není divu. Použití Nitroxu při vašich ponorech vám dá možnost strávit pod vodou více času za dodržení bezdekompresních limitů rekreačního potápění. Nebo během dne uskutečnit ponorů více!

Jsou dvě možnosti, jak získat kvalifikaci pro potápění s obohaceným vzduchem (nitroxem). Pokud jste se zúčastnili kurzu PADI Discover Enriched Air Nitrox, pak dokončení tohoto kurzu vás opravňuje k potápění se se směsí vzduchu obohaceného 32% kyslíku v rozsahu bezdekompresních limitů vzduchových RDP nebo vzduchových počítačů, do maximální hloubky 30 metrů/100 stop pod nepřímým dohledem PADl profesionála (Divemaster, Assistant Instructor nebo Instruktor), kvalifikovaného pro obohacený vzduch.

Nebo se můžete rozhodnout projít celým kurzem PADI Enriched Air Diver. Po úspěšném splnění kurzu získáte kvalifikaci PADl Enriched Air Diver. Tato kvalifikace vám umožní kupovat nebo půjčovat si výstroj pro obohacený vzduch, nechat si plnit láhve do 40% obsahu kyslíku, plánovat a provádět vaše vlastní ponory s obohaceným vzduchem.

Co mohu očekávat, co se naučím?

Jak budete procházet kurzem zjistíte, že většinu rozvoje znalostí pokryjete samostatně shlédnutím videa PADl Enriched Air Diving a čtením manuálu.

Budete provádět nejméně dva ponory EANx jako součást tohoto kurzu pod dohledem instruktora, nebo budete simulovat sestavení, plánování a přípravu na dva ponory s obohaceným vzduchem. Váš instruktor může také přidat lekci v kontrolovaných podmínkách.

V rámci teoretické přípravy se dozvíte o výhodách i nevýhodách potápění s obohaceným vzduchem, o plánování ponorů, o vybavení. V praktickém cvičení se seznámíte s použitím analyzátoru kyslíku, se zásadami označování láhví s obohaceným vzduchem, s vedením deníku.

V rámci kurzu můžete volitelné uskutečnit dva ponory s obohaceným vzduchem na volné vodě. Tyto volitelné ponory nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

Čím je účast na kurzu podmíněna?

Základním předpokladem pro účast v kurzu je kvalifikace PADI Open Water Diver a minimální věk 15 let.

Též můžete být studentem kurzu PADI Open Water Diver a váš poslední ponor na otevřené vodě tohoto kurzu může být zároveň vaším prvním ponorem kurzu PADl Enriched Air Diver.

Měli byste být v obecně dobré fyzické a zdravotní kondici a neměli byste být v době kurzu nachlazeni. Více informací o zdravotních předpokladech pro potápění naleznete zde.

Kam dál mohu pokračovat?

Pokud jste certifikovaným jako PADI Open Water Diver, je vaším přirozeným pokračováním kurz PADI Adventures in Diving či PADI Advanced Open Water Diver, které vás seznámí se základy speciálních činností pod vodou. Je to vynikající způsob jak zjistit, co vás zajímá, jestli je to potápění do hloubky, v noci, k vraku apod. Instruktor vám v rámci instruktáže před ponorem řekne, co budete potřebovat vědět, a pak se do toho dáte.

Jste-li PADI Advanced Open Water Diver, pravděpodobně uvažujete o dalším rozšíření svých potápěčských dovedností. Již se umíte pod vodou postarat o sebe. Ale co o ostatní v případě problémů či nehody? Odpovědí je kurz PADI Rescue Diver.