Kurz PADl Open Water Diver vede ke dvěma možnostem získání osvědčení: PADl Scuba Diver (PADl Potápěč s přístrojem) nebo PADl Open Water Diver (PADl Potápěč ve volné vodě).

Osvědčení Open Water Diver znamená, že jste absolvovali kompletní základní úroveň výcviku úspěšným dokončením kurzu Open Water Diver. Toto osvědčení vás opravňuje:

  • K samostatnému potápění s uplatněním znalostí a dovedností získaných v tomto kurzu, které nepřekračuje získanou úroveň dovedností a potápěčskou zkušenost.
  • K využívání služeb obchodů a půjčoven potápěčského vybavení včetně plnění tlakových láhví vzduchem, nákupu či zapůjčení kompletní potápěčské výstroje a dalších služeb.
  • K plánování, provádění a zaznamenávání ponorů ve volné vodě bez dekomprese s patřičným vybavením a ve spolupráci s partnerem v rámci podmínek, s nimiž jste se setkali během výcviku.
  • K absolvování dalšího potápěčského výcviku v programu PADl Adventures in Diving (pokročilý potápěč) nebo v PADl Specialty courses (specializovaných kurzech).

Osvědčení Scuba Diver (potápěč s přístrojem) získáte již po absolvování části kurzu PADl Open Water Diver. Scuba Diver je předstupeň, který vás opravňuje:

  • K potápění pod dohledem PADl Divemastera (nebo někoho, kdo má vyšší profesionální úroveň) s uplatněním znalostí a dovedností získaných v tomto kurzu, které nepřekračuje získanou úroveň dovedností a potápěčskou zkušenost.
  • K tomu, abyste si mohli nechat plnit láhve vzduchem, nakupovat nebo půjčovat kompletní potápěčskou výstroj a využívat dalších služeb pro potápěče, kteří se potápějí pod dohledem.
  • K plánování, provádění a zaznamenávání bezdekompresních ponorů ve volné vodě pod dohledem, s patřičným vybavením a ve spolupráci s partnerem, kterým je divemaster, asistent instruktora nebo instruktor, a v rámci podmínek, s nimiž jste se setkali během výcviku.
  • K dokončení kurzu PADl Open Water Diver a některých vybraných specializovaných kurzů.