Pro vaši vlastní bezpečnost vyplní každý student před vstupem do jakéhokoliv PADI kurzu krátký dotazník týkající se okruhů zdravotní kondice, které by mohly být problémem při potápění. Pokud s žádnou z oblastí problém nemáte, podepíšete formulář a jste připraveni začít. Pokud se vás některá z nich týká, musí váš zdravotní stav a jeho vliv na potápění posoudit lékař a následně podepsat lékařský dotazník s tím, že jste pro potápění způsobilý/á. V některých oblastech vyžaduje zákon návštěvu lékaře po všech studentech potápěčích před vstupem do kursu.

Vlastní dotazník naleznete zde.