Před začátkem každého kurzu požádejte svého PADI Instruktora o prokázání certifikace prostřednictvím plastové kartičky, viz obrázek níže. Pomocí čísla instruktora na ní uvedené si můžete přímo na stránkách asociace PADI (na adrese  http://www.padi.com/scuba/prochek/) ověřit instruktorův status. 

PADI OWSI card frontPADI OWSI card back

Dle platné legislativy České republiky je poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (touto činností se rozumí výuka dovedností příslušného sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny, včetně půjčování sportovního nářadí, náčiní a technických sportovních prostředků) vázanou živností. Proto je k jejímu provozování nutná akreditace MŠMT ČR či osvědčení o rekvalifikaci takto akreditovaným zařízením.