Po úspěšném absolvování kurzu je Vaším instruktorem zaslána na PADI žádost o Vaši certifikaci. Ta je ze strany PADI potvrzena zasláním plastové kartičky s Vaší certifikací na Vaši či instruktorovu adresu dle domluvy. Certifikační poplatek činí 1800 Kč.

PADI OWSI card frontPADI OWSI card back