SCUBA je akronymem vzniklým z anglického Self Contained Underwater Breathing Apparatus a označuje potápěčský dýchací přístroj. SCUBA diving je tedy potápění s dýchacím přístrojem.