Kurz PADI Open Water Diver, St. Johns, Egypt Kurz PADl Open Water Diver je základním kurzem systému PADI, po jehož absolvování se stáváte skutečným potápěčem! Po jeho úspěšném absolvování získáte doživotní licenci samostatného potápěče uznávanou po celém světě!

Co mohu očekávat, co se naučím?

Kurz PADl Open Water Diver se skládá ze tří základních modulů: ponorů v bazénu, získávání teoretických vědomostí a ponorů ve volné vodě. Každý z nich hraje důležitou roli v nácviku potápěni. Pokud splníte stanovené výkonnostní cíle, stanete se potápěčem.

Zábava začíná ponory v bazénu, při kterých budete uplatňovat potápěčské principy, naučíte se a procvičíte si potápěčské techniky a dovednosti. Budou se odehrávat v bazénu nebo jiném chráněném vodním prostředí svými podmínkami připomínajícím plavecký bazén, pod dohledem a vedením instruktora. V bazénu absolvujete pět ponorů. Těchto pět ponorů odpovídá pěti teoretickým kapitolám (pro získání předběžného osvědčení Scuba Diver jsou to tři ponory a tři kapitoly). 

Teoretická část seznamuje s principy a základními informacemi, které musí znát všichni potápěči, kteří se chtějí bezpečné potápět. Je rozdělena do pět částí, se kterými se budete seznamovat sami a svým tempem za pomoci Open Water Diver manuálu a videa (v některých případech se video nebo jeho část sleduje v rámci teoretické přípravy ve třídě). U každé teoretické části instruktor zkontroluje, co umíte, a podle vašich specifických potřeb, zájmů a místních podmínek bude s vámi na materiálu pracovat. Krátký kvíz slouží jako potvrzení, že jste si osvojili základní informace, které z daného oddílu potřebujete.

Ponory ve volné vodě doplňují základní výcvik potápěče. Umožňují aplikovat a prohloubit si získané vědomosti a dovednosti ve skutečném potápěčském prostředí pod dohledem a vedením instruktora. Každý účastník kurzu absolvuje minimálně čtyři ponory ve volné vodě. Před vydáním osvědčení musíte prokázat, že jste splnili stanovené výukové cíle.

Při výuce a výcviku budete postupovat od nejjednoduššího k složitějšímu, kdy další vědomosti a dovednosti budou navazovat na předcházející.

Je na instruktorovi maximálně se přizpůsobit individuálním výcvikovým plánům a i přesto s vámi dosáhnout splnění všech požadavků kurzu. Instruktor s vámi projde váš plán výcviku a přizpusobí mu rozpis požadavků na teoretické znalosti.

Všechny PADl kurzy jsou založeny na principu učení založeném na praktickém výkonu, což znamená, že pokrok jejich účastniků se měří jejich výkonem pod vedením instruktora a plněním jednotlivých požadavků na praktický výkon. Pokud má některý účasmík nějaké potíže, "nepropadne", prostě pokračuje ve výcviku tak dlouho, dokud nesplní všechny požadavky. Nikdo však nedostane osvědčení jen "za účast". Váš PADl instruktor je cvičený profesionál, který vám chce pomoci stát se potápěčem a povede vás k tomu, abyste splnili všechny požadavky potápěčského výcviku.

Čím je účast na kurzu podmíněna?

Pokud je vám více jak 10 let, jste v obecně dobré fyzické a zdravotní kondici a nejste v době kurzu nachlazeni, neměl by být pro vás problém kurz absolvovat. Více informací o zdravotních předpokladech pro potápění naleznete zde.

Kam dál mohu pokračovat?

Jaké to je ponořit se do 30 metrů ? Jak je těžké pod vodou fotografovat? Je noční potápění tak strašidelné, jak to vypadá? Odpovědi na tyto a podobné otázky dostanete, zúčastníte-li se kurzu PADI Adventures in Diving či PADI Advanced Open Water Diver, které vás seznámí se základy speciálních činností pod vodou. Je to vynikající způsob jak zjistit, co vás zajímá, jestli je to potápění do hloubky, v noci, k vraku apod. Instruktor vám v rámci instruktáže před ponorem řekne, co budete potřebovat vědět, a pak se do toho dáte.

Jakmile začnete přemýšlet, jaké druhy potápěni máte nejraději, kurzy PADI Specialty Diver vás nasměrují tím správným směrem. U většiny těchto kurzů vám jako podkladový mareriál bude stačit trocha učení, shlédnutí několika informativních videí a prodiskutování pojmů a činností v rámci instruktáží před ponorem. Pak vykonáte dva až čtyři ponory zaměřené na danou činnost. Mezi kurzy PADI Specialty rozhodně stojí za zamyšlení kurz PADI Potápění s obohaceným vzduchem (Nitrox). Použití obohaceného vzduchu vám dá možnost delšího pobytu pod vodou a další výhody spojeně s požitím této směsi.

Seznam kurzů PADI Specialty Diver naleznete zde. Určitě se mezi nimi najde víc než jeden, který vám zvýší tep.