Kurz PADI Scuba Review, Bořená horaKdyž jste se poprvé učili potápět v kurzu PADI Open Water Diver, soustředili jste se hlavně na sebe a zvládnutí znalostí a dovedností, potřebných k tomu, abyste se pod vodou postarali sami o sebe. V programu PADI Adventures in Diving / PADI Advanced Open Water Diver jste se zaměřili na okolní prostředí a různé situace. V kurzu PADl Rescue Diver vstoupíte do další úrovně, ve které se vaše zaměření rozšíří dále, na další potápěče.

Kurz PADl Rescue Diver vás připraví na to, abyste pomáhali předcházet a v případě nutnosti řešit nouzové situace, menší i vážné, za pomoci různých technik. To, co se naučíte, zlepší vaše dovednosti a sebedůvěru jako potápěče a připraví vás na další posun směrem k úrovním PADl Master Scuba Diver či PADl Divemaster. Většina kvalifikovaných PADl Rescue Divers se dívá zpět na svůj záchranářský trénink jako na jeden z nejpodnětnějších, někdy náročný, a proto nejpřínosnější z kurzů, které kdy absolvovali. Téma je sice vážné, ale trénink je zábavný.

Co mohu očekávat, co se naučím?

Kurz PADl Rescue Diver se skládá ze tří částí: rozvoje znalostí, tréninkových lekcí a scénářů ve volné vodě.

V části rozvoje znalostí se naučíte principy, teorii a koncepty, které budete aplikovat během kurzu. Rozvoj znalostí se skládá z přečtením manuálu, zhlédnutím PADl Rescue Diver Videa a zodpovězením kontrolních otázek na konci každé kapitoy. Po dokončení všech pěti lekcí části rozvoje znalostí složíte souhrnný test.

Během tréninkových lekcí záchrany budete aplikovat to, co jste si v teoretické části nastudovali, budete procvičovat záchranářské dovednosti v bazénu nebo v kontrolovaných podmínkách, popř. ve volné vodě s obdobnými podmínkami. Každá tréninková lekce Rescue začíná představením nové dovednosti. Poté, co předvedete zvládnutí nové dovednosti, bude váš instruktor integrovat co jste se právě naučili, do řady praktických cvičení simulujících různé podmínky a situace. To vás učí přemýšlet dříve, než začnete jednat a adaptovat to, co jste se naučili, na různé situace, například s ohledem na vaše fyzické schopnosti, velikost oběti, prostředí, podmínky atd.

Po úspěšném zakončení rozvoje znalostí a tréninkových lekcí tohoto kurzu budete připraveni na Rescue scénáře. Tyto scénáře se odehrají na volné vodě v jedné nebo více potápěčských lokalitách, typických pro vaše místní prostředí. Každý scénář simuluje aspekty nouzových situací, podobných těm, jakým byste v místním prostředí mohli být skutečně vystaveni. Váš instruktor se pokusí vytvořit co nejrealističtější situaci, čímž vám dá příležitost uplatnit v reálných podmínkách to, co jste se naučili. Po úspěšném splnění těchto scénářů (které obvykle trvají jeden nebo dva dny), získáte kvalifikaci PADl Rescue Diver.

Čím je účast na kurzu podmíněna?

Základním předpokladem pro účast v kurzu je kvalifikace PADI (Junior) Adventure Diver (s dokončeným navigačním ponorem) či PADI (Junior) Advanced Open Water Diver, minimální věk 12 let a absolvování kurzu první pomoci za posledních 24 měsíců.

Měli byste být v obecně dobré fyzické a zdravotní kondici a neměli byste být v době kurzu nachlazeni. Více informací o zdravotních předpokladech pro potápění naleznete zde.

Kam dál mohu pokračovat?

Dalším krokem ve vaší potápěčské kariéře je především rozhodnutí, zda chcete mít i nadále potápění jako koníčka, či zda se mu chcete věnovat profesionálně. V prvním případě zapřemýšlejte o kurzu PADI Master Scuba Diver, ve druhém o kurzu PADI Divemaster.

Dále máte samozřejmě možnost vybrat si ze specializovaných kurzů PADl Specialty Diver.