Kurz PADI Advanced Open Water Diver, Dahab, EgyptKurzy PADl Adventure Diver a PADI Advanced Open Water Diver jsou ideálním a přirozeným rozšířením vaší kvalifikace PADI Open Water Diver.

Kvalifikaci PADI Adventure Diver získáte splněním tří adventure ponorů, které spolu s vaším instruktorem vyberete. Můžete je zvládnout za jediný den, ale rozvrh je flexibilní. Do kvalifikace PADI Adventure Diver můžete započítat jakýkoliv adventure ponor, který splníte (s potvrzením instruktora).

Po kurzu PADl Adventure Diver následuje kvalifikace PADl Advanced Open Vater Diver. Pro kvalifikaci PADI Adventure Diver musíte absolvovat tři vámi vybrané adventure ponory. Pro kvalifikaci PADI Advanced Open Water Diver musíte splnit adventure ponory Podvodní navigace, Hloubkový ponor a další tři libovolně vybrané advenrure ponory, pro které se s vaším instruktorem rozhodnete. Můžete jít přímo z kurzu PADI Open Water Diver na PADI Advanced Open Water Diver nebo, pokud již máte kvaliftkaci PADI Adventure Diver, mohou se  ponory absolvované v rámci této kvalifikace započítat do vašich ponorů pro splnění požadavků na PADI Advanced Open Water Diver.

Program PADl Adventures in Diving / PADl Advanced Open Vater Diver nabízí tyto ponory (a stále přibývají nové):

 • Ponor ve vyšších nadmořských výškách
 • Ponor z lodi
 • Hloubkový ponor (povinný ponor pro získání kvalifikace PADI Advance Open Water Diver)
 • Ponor s potápěčským skútrem
 • Proudový ponor
 • Ponor v suchém obleku
 • Víceúrovňový ponor
 • Navigace pod vodou (povinný ponor pro získání kvalifikace PADI Advance Open Water Diver)
 • Noční ponor
 • Dokonalé zvládnutí vztlaku / vyvážení
 • Ponor AWARE
 • Identifikace ryb
 • Vyhledávání a vyzdvihování
 • Podvodní přírodovědec
 • Fotografování pod vodou
 • Filmování pod vodou
 • Vrakový ponor

Bez ohledu na váš zájem pamatujte, že postupujete vlastním tempem. Nemusíte zvládnout všechno najednou - můžete plnit adventure ponor sem tam, dle svých možností a zájmů. Anebo to stihnete za víkend a vše najednou.

Co mohu očekávat, co se naučím?

Především získání nových znalostí a dovedností v závislosti na zvolených ponorech. Jelikož poměrně značná část potápěčů volí tento kurz brzy po absolvování PADI Open Water Diver kurzu, tak i zlepšení vašich obecných potápěčských dovedností.

Kurz PADI Advanced Open Water Diver, Aliwal Shoal, Jižní AfrikaČím je účast na kurzu podmíněna?

Základním předpokladem pro účast v kurzu je kvalifikace PADI Open Water Diver či PADI Junior Open Water Diver.

Měli byste být v obecně dobré fyzické a zdravotní kondici a neměli byste být v době kurzu nachlazeni. Více informací o zdravotních předpokladech pro potápění naleznete zde.

Pokud je vám více jak 10 let (a méně než 12 let), budete pouze omezeni ve výběru ponorů. Pokud je vám více jak 12 let, tato omezení mizí.

Kam dál mohu pokračovat?

Adventure ponory v tomto kurzu mají unikátní vazbu na různé kurzy PADl Specialty Diver. To, co jste se naučili a procvičovali v adventure ponoru bude kreditováno (podle uvážení instruktora) v příslušném kurzu PADl Specialty Diver, protože ten je prvním ponorem tohoto kurzu. Obdobně, pokud jste již dokončili kvalifikaci PADl Specialty Diver, prvním ponorem byl adventure ponor, který se započítá (opět podle uvážení instruktora) do kterékoliv kvalifikace kurzu PADI Adventure in Diving.

Mezi kurzy PADI Specialty rozhodně stojí za zamyšlení kurz PADI Potápění s obohaceným vzduchem (Nitrox). Použití obohaceného vzduchu vám dá možnost delšího pobytu pod vodou a další výhody spojeně s požitím této směsi.